Search Result of "ประสิทธิภาพของยา"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123