Search Result of "น้ำหมัก"

About 131 results
Img

งานวิจัย

การแยกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นต่อปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ำหมัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ธนะสิทธิ์ (โคโคนัฐ ออยล์) จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาภูมิปัญญชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orasa Suksawang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567