Search Result of "นุตยา กัลลา"

About 3 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบบริหารจัดการสนามไดร์ฟกอล์ฟ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

Researcher

นางสาว สุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

Resume