Search Result of "นายชาญณรงค์ วันทา"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The impact of the resonance tube on performance of a thermoacoustic stack

ผู้แต่ง:ImgDr.Kriengkrai Assawamartbunlue, Assistant Professor, Imgนายชาญณรงค์ วันทา,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)