Search Result of "นางสาวเฉลิมพร ปัญจาสุธารส"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Lycopene and beta-carotene Fortification of Milk Powder

ผู้แต่ง:Imgนางสาวเฉลิมพร ปัญจาสุธารส, ImgDr.Montip Chamchong, Associate Professor, ImgQuan Van Vuong, ImgVan Chuyen,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาทางจลน์ศาสตร์การหืนของน้ำมันฟักข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เฉลิมพร ปัญจาสุธารส

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2558

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)