Search Result of "ธนพนธ์ ทีเหล็ก"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles via Zinc-fumarate Precipitation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุผสมซิงค์ออกไซด์/พี เอฟ วี เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือแฝง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)