Search Result of "ตัวอ่อน"

About 138 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวอ่อนของหอยเชอรี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเจริญเริ่มแรกของตัวอ่อนของหอยเชอรี่ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Viyada Seehabutr, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ตัวอ่อนของหนอนตัวกลมในหอยทากยักษ์ Achatina fulica Bowdich (1822) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Viyada Seehabutr, Associate Professor,

วารสาร:

1234567