Search Result of "ณัฐพล พระพิมล"

About 1 results
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2012)

ผลงาน:กังหันลมลอยน้ำแกนตั้งแบบดาริอุส

นักวิจัย: Imgดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgกิตติเดช หิสวาณิชย์ Imgธนวุฒิ เกตุแก้ว Imgณัฐพล พระพิมล Imgศราวุธ แสนบญุวัง

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา