Search Result of "คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว"

About 67 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234