Search Result of "คุณภาพการบริการ"

About 87 results
Img

งานวิจัย

การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกวรรณ บัญชาดิฐ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345