Search Result of "คุณค่า"

About 1030 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กรดเฟอรูลิก:สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Vipaporn Na Thalang,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บร็อกโคลี่ผักมหัศจรรย์ ที่มากด้วยคุณค่า (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pramote Saridnirun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img

ที่มา:การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวเรื่อง:การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปี (2020)

นักวิจัย:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Doner:สันนบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช."

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกและเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก

12345678910...