Search Result of "ความดัน"

About 332 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการลักษณะผิวเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช, Imgนางชนิยา รอชด์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ศศิพิมพ์ พุ่มเพ็ง

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนารถฉีดน้ำความดันสูงเพื่อล้างคราบยางบนผิวทางวิ่งของสนามบินเฟสที่ 1 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พนัสอินโนเวชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบการติดตั้งระบบรายงานค่าควบคุมในกระบวนการฉีดอลูมิเนียม แบบความดันสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แมนซีนเนอรี่เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...