Search Result of "ข้าวไทย"

About 282 results
Img

ที่มา:การประชุมเวทีข้าวไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง "อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา"

หัวเรื่อง:สถานการณ์ข้าวไทย : ความเป็นพลวัตและสถานการณ์ของปัญหา

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก

Img

ที่มา:การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย

หัวเรื่อง:การกำจัดการปนเปื้อนในน้ำคั้นใบข้าว

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชาใบอ่อนข้าวไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

สถานการณ์ข้าวไทย : ความเป็นพลวัตและสถานการณ์ของปัญหา (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

พัฒนาข้าวไทยสู่สุดยอด (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:กระทงกรอบนนทรี

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:"เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โมน่าไรซ์ นวัตกรรมใหม่การผลิตไก่ไข่คอเลสเตอรอลต่ำ

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมประราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ขนมเบื้องนนทรี

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:"KURN-San" ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวสารของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การใช้แป้งข้าวกล้องเริ่มงอกทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตเค้กข้าวแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

ที่มา:ข้าวไทย

หัวเรื่อง:บริโภคข้าวกล้องไทยปลอดภัยไร้กังวล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน

Img

ที่มา:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เคยู โอวาการ์ด สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ร่วมกับปุ๋ยเคมีระดับต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว

12345678910...