Search Result of "ข้าวกล้อง"

About 444 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและออกแบบเครื่องกระเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไทยทั้งชาติร่วมใจกินข้าวกล้อง

หัวเรื่อง:ข้าวโภชนาการสูง

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบสู่ระดับอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชา ข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ขนมครกกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องงอก (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองโดยใช้เครื่อง Collet extruder (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายจักรพันธ์ สอนใจ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท อินโนฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกนารี จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องเสริมโพรไบโอติกLactobacillus reuteri KUB-AC5 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ละอองคำ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...