Search Result of "กุนเชียง"

About 44 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทุบปรุงรสและกุนเชียงปลา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.นิตยา ตั้งจิตต์ธรรม)

Img
Img

งานวิจัย

ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ, Imgนางณัฏยาพร สุมน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:กุนเชียงปลาดุก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: กุนเชียงปลาดุก
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: uGEWyRIPKtA
Updated: 2012-12-14T20:16:55.000Z
Duration: 360 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่29 กุนเชียง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่29 กุนเชียง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: PFGa0fF-btU
Updated: 2012-11-18T11:19:15.000Z
Duration: 280 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:กุนเชียงตราสมุนไพร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: กุนเชียงตราสมุนไพร
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: LUD1GuK3pzs
Updated: 2012-12-14T20:28:08.000Z
Duration: 497 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:96 4 กุนเชียงเพื่อสุขภาพ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 96 4 กุนเชียงเพื่อสุขภาพ
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 1pYdWRgo95g
Updated: 2012-11-19T19:29:02.000Z
Duration: 1179 seconds


Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการให้ความร้อนต่อสมบัติการต้านออกซิเดชันในเครื่องต้มข่าและเครื่องเทศ / สมุนไพรที่เป็นองค์ประกอบในเครื่องต้มข่า

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:88 5 การแปรรูปลูกชิ้นหมูและกุนเชียง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 88 5 การแปรรูปลูกชิ้นหมูและกุนเชียง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: LCpl3DpOs2o
Updated: 2012-11-19T04:13:14.000Z
Duration: 1186 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของการล้างเนื้อปลาทรายแดงบดสำหรับการผผลิตกุนเชียง:คุณลักษณะและการยอมรับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางณัฏยาพร สุมน, Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ

123