Search Result of "กิจกรรม"

About 1631 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการเรียนรู้ (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวเรื่อง:ข้าวเพื่อสุขภาพกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Img

งานวิจัย

กิจกรรมบริหารและจัดการโครงการ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนจัดกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Atchara Purakum, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Img

งานวิจัย

ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและกิจกรรมของไมโตคอนเครียระหว่างการเกิดอาการใส้สีน้ำตาลในสับปะรดสองสายพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
12345678910...