Search Result of "กิจกรรม"

About 1674 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการเรียนรู้ (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวเรื่อง:ข้าวเพื่อสุขภาพกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนจัดกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Atchara Purakum, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

กิจกรรมบริหารและจัดการโครงการ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...