Search Result of "การเสริมอาหาร"

About 188 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทครอคโคไดล์ มายเฟรนด์ จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสารเสริมอาหารสัตว์น้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด, บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์”) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910