Search Result of "การผลิตและการตลาด"

About 112 results
Img

ที่มา:ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักอย่างมืออาชีพ

หัวเรื่อง:ผลิตมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3(เต่างอย)จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคกลาง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคเหนือ (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nongnuch Angyurekul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456