Search Result of "การตรวจสอบ"

About 1865 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratchanee Hongprayoon, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

แหล่งทุน:บริษัท เอเชีย พลัส ฟิค มิลล์ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...