Search Result of "การจำแนก"

About 961 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจและจำแนกแมงมุมในภาคสนาม (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Patchanee Vichitbandha, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...