Search Result of "การคลอด"

About 140 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการอาหารระยะคลอดในโคนม (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567