Search Result of "การกำบังคลื่น"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL)

หัวเรื่อง:การกำบังคลื่นของพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารแห่งใหม่ บนเกาะกูด จังหวัดตราด

Img

ที่มา:Colourway

หัวเรื่อง:วัสดุสิ่งทอสำหรับการป้องกันหรือการกำบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอนที่ 2)

Img

ที่มา:Colourway

หัวเรื่อง:วัสดุสิ่งทอสําหรับการป้องกันหรือการกําบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพื้นที่ตั้งท่าเทียบเรือแห่งใหม่บนเกาะกูด จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Colourway

หัวเรื่อง:วัสดุสิ่งทอสําหรับการป้องกันหรือการกําบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนจบ: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Img
Img

Researcher

ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume