Search Result of "การกำจัดมูลฝอย"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Canadian International Development Agency

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

123