Journal

การเพิ่มขึ้นของโรคแอนแทรกโนสบนใบและการติดเชื้อของผลองุ่นพันธุ์รับประทานสด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
42
1 (พิเศษ๗
115-118
มกราคม - เมษายน 2011
ชาติ
-
-
-
-