Journal

การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตามแนวดิ่งในชั้นบรรยากาศของตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
Thai Environmental Engineering Journal (ISSN: 16862961)
23
3
107-126
สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-