Journal

Journal of Nanoscience and Nanotechnology (ISSN: 15507033)
10
11
7208-7211
พฤศจิกายน 2010
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010