Journal

FREEZE DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCTION AS FOODSUPPLEMENT
Journal of bioscience and bioengineering (ISSN: 13891723)
1
-
S22-S22
พฤศจิกายน 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,31 มี.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่างๆ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2553,2 เม.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การขอใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับรองจากบผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูล มีการนำผลงานวิจัยไปอ้างอิงประกอบเพื่อการรับรองจาก อย.,1 ส.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009