Journal

การพัฒนาเครื่องเก็บฟางข้าวในนา
เกษตรก้าวหน้า (ISSN: 08573972)
23
2
58-63
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเครื่องเก็บฟางข้าวในนา

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มผู้รับจ้างอัดฟางข้าวตำบลรางพิกุล การใช้ประโยชน์ :นายนิคม จ้อยร่อย บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ 8 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้นำเครื่องอัดฟางข้าวไปใช้งาน และได้ทดลองกับใบอ้อย ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถคราดใบอ้อยมารวมกองก่อนที่จะอัดเป็นแท่งได้ง่าย,1 เม.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2010