Journal

Article
การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
26
Issue
2
Year
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2009
Page
27-32
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-