Journal

Article
การทดสอบสารคัดเลือกสำหรับการถ่ายยีนเข้าสู่ถั่วฮามาต้า
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
149-156
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-