Journal

การยอมรับมาตรฐานการตลาดกล้วยไม้เพื่อการส่งออก: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้พื้นที่ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
7
2
-
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-