Journal

Article
การจำลองการกระเจิงของนิวตรอนด้วยเจออนท์-4
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
43
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2009
Page
817-821
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2007 - 5 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน ปี 2552 แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009