Journal

ประสิทธิภาพการปรับปรุงดินโดยใช้สารสกัดจากพืชและซิลิคอนในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือน
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
40
2
283-292
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-