Journal

การใช้พารามิเตอร์จากการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์สำหรับบ่งชี้ลักษณะทนแล้งของอ้อย
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
39
2
201-214
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-