Journal

การผลิตแอนติบอดีในไก่ไข่เพื่อตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp.stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวของข้าวโพด
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
40
1
97-108
มกราคม - เมษายน 2009
ชาติ
-
-
-
-