Journal

Article
การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
34
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2008
Page
64-75
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทรับปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010