Journal

การศึกษาประสิทธิภาพระบบระบายอากาศเฉพาะที่บริเวณที่มีการบัดกรีด้วยลวดตะกั่วในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
วิศวกรรมสารมก. (ISSN: 08574154)
22
66
36-42
พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,9 มี.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009