Journal

Article
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในด้านอาหาร
Journal
จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่4 ฉบับที่ 3 กันยายน- พฤศจิกายน 2546, ISSN 1513-5527
Volume
-
Issue
-
Year
กันยายน - พฤศจิกายน 2003
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการอบรมวิชาชีพ มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการทำสบู่และแชมพูจากน้ำมันพืช,29 เม.ย. 2006 - 25 เม.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตน้ำมันปาล์มแดงจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์อย่างง่าย แหล่งทุน :กำลังขอทุน สวพ,1 ต.ค. 2010 - 1 พ.ย. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองปาล์มน้ำมัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- บริษัท COT การใช้ประโยชน์ :ใช้ความรู้ในการออกแบบ โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองปาล์มน้ำมัน ด้านการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - บริษัท COT,2 ก.พ. 2004 - 28 ธ.ค. 2005

แสดงความคิดเห็น

(0)