Journal

Article
การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Journal
วารสารวิชาการเนคเทค (ISSN: 15132145)
Volume
8
Issue
20
Year
กรกฎาคม - ตุลาคม 2008
Page
406-411
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

มัลติมอเตอร์ไดร์สำหรับหุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :NECTEC การใช้ประโยชน์ :นำไปสร้างต้นแบบ ECU,28 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009