Journal

Article
องค์ประกอบของชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
Journal
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
Volume
6
Issue
พิเศษ 1
Year
ธันวาคม 2007
Page
119-131
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-