Journal

การพัฒนาชุดบอดี้สูทช่วยในการทรงท่าสำหรับเด็กสมองพิการชนิดอัมพาตครึ่งท่อนล่าง
Journal of Applied Research on Science and Technology (ISSN: 27739376)
22
1
50-64
มกราคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์ความผิดปกติของหลังในผู้สูงอายุที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและเด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ช่วยในการทรงตัวและพัฒนาระบบการผลิต