Journal

การพัฒนาชุดจำลองน้ำฝน
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
6
1
19-31
มกราคม - เมษายน 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลกระทบของเศษหญ้าแฝกต่อปริมาณการสูญเสียน้ำและดิน แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009