Journal

Article
“บุคคลผู้ควรค่าแก่การยกย่องที่สุดยุคใหม่”: การสร้างภาพแทนฮีโร่ในสังคมจีนยุควิกฤตโควิด-19
Journal
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 15139131)
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
Page
365-395
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-