Journal

สหสัมพันธ์ของน้ำยาสกัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินกับดัชนีการเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
52
3
263-285
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-