Journal

การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการตัดเหล็กเส้นให้เหลือเศษน้อยที่สุด
วิศวสารลาดกระบัง (ISSN: 27303888)
38
4
51-66
ตุลาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-