Journal

ผลของ Lactobacillus casei (TISTR 1463) และ Lactobacillus acidophilus (TISTR 1336)ต่อปริมาณวิตามินซี ฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระในน้าชาเขียว
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
52
1 (พิเศษ)
249-252
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-