Journal

การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
51
3
232-247
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-