Journal

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการพัฒนาอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
Journal
Journal of Buddhist Education and Research (ISSN: 25869434)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
174-189
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-