Journal

Article
นักฆ่าหรือเหยื่อ ? เมื่ออาชญากรเกิดจากอาชญากรรม: กรณีศึกษาตัวละครนักฆ่าในไลท์โนเวลชุด ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ
Journal
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (ISSN: 22291997)
Volume
10
Issue
2
Year
ธันวาคม 2020
Page
24-40
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-