Journal

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการดูดซึมโลหะหนักจากดินเหมืองแร่สังกะสีของแฝกสี่แหล่งพันธุ์
วารสารดินและปุ๋ย (ISSN: 08572399)
29
2
60-71
เมษายน - มิถุนายน 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009